Obec Lubina nájdete v rázovitom podjavorinskom regióne. Táto obec sa môže pochváliť nielen botanikom Jozefom Ľudovítom Holubym alebo otcom Ľudovíta Štúra, Samuelom, ale aj rôznymi folklórnymi i tradičnými slávnosťami. Podjavorinské folklórne slávnosti si budujú svoju tradíciu a najnovšie do Lubiny prišli zvedavci, aby si pozreli historickú žatvu obilia.