Vďaka Historickým festivalom a remeslám ožilo nádvorie Jablonického kaštieľa. Návštevníci videli po prvýkrát jeho celý areál, ktorý bol po niekoľko desaťročí rozdelený na dve časti. Výťažok z festivalu pôjde na záchranu kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.