Hody pozná asi každý, i keď je to náboženský sviatok. V dnešnej dobe je to hlavne radostná spoločenská udalosť. Inak tomu bolo pred 70-timi, keď vrcholila vojna. V Sološnici na Záhorí si pripomenuli aj toto obdobie.