V Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom sa uskutočnila vernisáž jubilejnej výstavy Novomešťana Petra Macka: HRA NA KRAJINU / SOCHY A KRESBY. Návštevníkom výstavy sa tak naskytol pohľad na autorove trojrozmerné vnímanie krajiny zhmotnené aj do pálenej šamotovej hliny.