Už dvadsať rokov sa na trenčianskom výstavisku uskutočňuje výstava pre všetkých končiacich žiakov základných škôl. Rôznou formou sa predstavujú stredné školy, gymnáziá, firmy, inštitúcie – jednoducho zamestnávatelia z celého regiónu. K tomu patria aj odborné semináre, súťaže i kariérne poradenstvo. V posledných rokoch toto podujatie zaznamenalo vzostup, keďže nižšou nezamestnanosťou sa každá firma musí o svojho budúceho zamestnanca zaujímať. Aj keď je zatiaľ žiakom základnej školy.