Každá hudba má svoje čaro.Môže byť ľudová, folklórna, populárna ale i vážnejšia. Boli sme sa pozrieť na vystúpenie,kde bolo počuť hudbu od opery až po operetu.