Vymierajúca tradícia. Aj takto možno zhodnotiť stav dobrovoľného hasičstva, o ktoré dnes mladí ľudia nemajú veľký záujem. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi bolo dobrovoľných hasičov okolo stotisíc, dnes je ich o 10-tisíc menej. Zväčša mužov od tejto záľuby odrádza nielen nedostatok času, ale aj starnúca technika, na obnovu ktorej obce nemajú peniaze. A tak približne pred štyrmi rokmi vznikol program na repasáciu hasičskej techniky. Prvou obcou v Malackom okrese, ktorá dostala repasovanú Tatru 815 bola obec Závod známa svojimi iniciatívnymi dobrovoľnými hasičmi.