Nové technológie sa dostávajú aj do tak samozrejmých súčastí nášho života, ako je cestná križovatka. Nový systém by mal riadiť svetelné semafory podľa skutočnej potreby.