Prútené korbáče, kraslice, pečené dobroty. To všetko si mohli zhotoviť deti i rodičia v kreatívnych dielňach Kalokagatie v Trnave.