Jar je obdobím prebúdzania prírody. Nie len rastliny, ale aj živočíchy ožívajú po zimnom spánku. Na bratislavskej Železnej studničke každoročne žaby schádzajú z lesov do rybníkov aby si splnili svoje žabie povinnosti. Pri ich ceste im už roky pomáhajú dobrovoľníci.