Spod Javoriny pochádza nespočetne veľa nadaných a obdivuhodných ľudí, ktorých činorodá práca stojí za povšimnutie. Tento fakt neunikol ani organizátorom slávnosti podjavorinských rodákov, ktorí každoročne oceňujú významné osobnosti či inštitúcie.