Kantonská televízna veža, Canton Tower je jednou z ôsmich dominánt tohto známeho čínskeho mesta. S výškou 600 metrov, 150 metrov má len anténa, je jednou z troch najvyšších stavieb sveta a určite najvyššou v Číne. Otvorili ju v októbri 2010 a okrem obdivuhodných svetelných efektov ponúka množstvo atrakcií.