Slovenský Zväz telesne postihnutých usporiadal koncert pre svojich členov. Organizátori musia nájsť sálu, kde sa jednoducho dostanú ľudia s obmedzeným pohybom, či dokonca na vozíku.