Pečiansky les na petržalskej strane Dunaja je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou a Viedňou. Okresný súd v Bratislave potvrdil zámenu tohto 24 hektárového lesa v hlavnom meste za rovnako veľké územie v Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec. Občiansky aktivisti preto zorganizovali koncert aby verejnosť upozornili na hroziacu výstavbu na tomto území.