O mnohých nejasnostiach sa vedú odborné i veselé diskusie. Presne tak prebiehala i Konferencia o malackém Mackovi. Podľa známej pesničky ako išiel Macek šošovičku mlátiť sa snažia organizátori zistiť, či je to opis skutočnej udalosti alebo iba veselá pesnička.