Druhá celoslovenská pacientska konferencia sa zameriava na včasnú intervenciu. Je dôležité hovoriť o kvalitných liekoch a včasnej intervencii pri prevencii, diagnostike a liečbe pacientov s onkologickými, neurologickými civilizačnými ochoreniami, ale aj diabetom.