Turistická ponuka bratislavského regiónu je z roka na rok bohatšia aj vďaka spolupráci jednotlivých subjektov cestovného ruchu. Práve im bola venovaná prvá regionálna konferencia „Cestovný ruch pre všetkých“.