V Trenčíne sa konala medzinárodná konferencia o obchodovaní na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie. Vystúpili na nej experti z Euroázijskej ekonomickej komisie, ktorí svojimi príspevkami priblížili fungovanie tohto integračného zoskupenia na území bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.