Na pôde župného úradu v Trenčíne sa konal snem Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Seniori z celého Trenčianskeho kraja sa stretli, aby prehodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie a zároveň si stanovili hlavné úlohy a priority na to nové.