Alternatívne činnosti využívajú alternatívne priestory. Tak je to aj v prípade bratislavskej Cvernovky.
Budova však už doslúžila a tak vysvitla otázka ako ďalej. BSK vlastní niektoré budovy, ktoré by mohli poslúžiť tejto činnosti. A tak vzniklo aj nasledujúce memorandum.