Mjasopust znamenal koniec jedenia mäsa pred pôstom. Na Slovensku sme však neskôr prebrali anglický názov fašiangy. Oslavy fašiangov sa regionálne líšia. Na mnohých miestach sa konajú sprievody v rôznych maskách. V záhorskej obci Závod si ich pripomínajú krojovou zábavou na ktorej sa súťaží o najkrajší kroj. A tentokrát sa aj krstilo.