:V minulosti sa ľudia obklopovali neskutočnou krásou v rôznych formách, najmä ľudovým odevom – krojom, ktorý bol tvorený obdivuhodnou šikovnosťou našich mám či starých mám. A aby to všetko neupadlo do zabudnutia, treba kroj raz za čas “ prevetrať ”! V záhoráckej obci Závod na to využili fašiangové obdobie a v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre a Folklórnym súborom Závodzan usporiadali Krojovanú zábavu. Spojili ju so súťažou o najkrajšie krojovaného chlapca a najkrajšie krojovanú dievčinu.