V záhoráckej obci Závod využili fašiangové obdobie a v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre a Folklórnym súborom Závodzan usporiadali Krojovanú zábavu. Spojili ju so súťažou o najkrajšie krojovaného chlapca a najkrajšie krojovanú dievčinu.