Čítanie v mysli bábkara a básnika Jozefa Mokoša. Tento názov nesie kniha, ktorú pripravil kolektív autorov pod vedením Dagmar Inštitorisovej. Na krste, ktorý sa uskutočnil v uplynulých dňoch nakrúcali študentky z Akadémie Médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie.