Dobré vzťahy medzi susedmi sú vždy na prospech. Aj preto sa stretávajú zástupcovia slovensko-rakúskeho pohraničia. Tentokrát sa krstilo mladé víno.