Sú veci, ktoré sú stále živé a mladé, i keď sú v skutočnosti veľmi staré. Sú to rozprávky. Tie isté rozprávky, na ktorých vyrastali aj naši rodičia a starí rodičia. Je dobré, že si ich vieme stále prečítať v nových knihách.