Síce sa začali prázdniny, no niektoré deti znovu chodia do školy. Divadlo Aréna spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave poriada ďalší ročník Detskej univerzity. Žiakom sa tak naskytne možnosť položiť otázky významným profesorom.