Aj v tomto roku pokračuje špeciálna prihraničná letná autobusová linka z Bratislavy do rakúskeho Parndorfu a k Neziderskému jazeru. Ako najväčšia vodná plocha v Rakúsku je zapísaná medzi prírodné lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.