Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Pokúsme sa nadchádzajúce dni nepokaziť si zhonom a naháňaním po obchodoch, a skúsme zachovať duchovný obsah adventu – radosť, lásku, úsmev, pohladenie, bozk a pochopenie.