Tradície našich predkov si pripomenuli lubinské kopanice, ktoré aj v tomto roku privítali koscov z celého slovenska na súťaži v kosení trávy ručnou kosou Lubinská kosa.