Rok Ľudovíta Štúra, vyhlásený pri príležitosti jeho dvestého výročia narodenia, vrcholí. A ako sa hovorí, kde niečo končí, iné začína. Tak je to aj v prípade Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré v jubilejnom štúrovom roku sprístupnilo návštevníkom novú modernú expozíciu.