Ústredie ľudovej umeleckej kultúry zdokumentovalo na Slovensku rôzne techniky zdobenia kraslíc. Jednou z nich je technika vyškrabovania, ktorej sa venuje krasličiarka Júlia Vlčková z Častkoviec. V roku 2011 získala titul majster ľudovoumeleckej výroby v odvetví zdobenia kraslíc.