Koniec leta má v mnohých mestách svoju vlastnú podobu. Usporadúvajú sa rôzne tradičné akcie. Jednou z mnohých je aj akcia v Malackách.