Športový šerm je tradičný olympijský šport. Rozoznávame šerm šabľou, šerm fleuretom a šerm kordom. Vo všetkých troch zbraniach sa organizujú turnaje pre mužov a aj pre ženy. Nebolo tomu však vždy tak. Do 80. rokov 20. storočia ženy šermovali len fleuretom, v osemdesiatych rokoch 20. storočia sa začali organizovať turnaje pre ženy v šerme kordom a v deväťdesiatych rokoch pribudla šabľa. V Športovej hale Elán v Bratislave sa konali Majstrovstvá Slovenska 2017 v šerme fleuretom a kordom.