Samospráva mesta Malacky sa už niekoľko rokov venuje rekonštrukcii Materských škôl. Rekonštrukciou nielenže modernizuje interiér či exteriér, ale aj zväčšuje ich kapacitu. A tak Malacky nemajú problém s umiestňovaním detí do Materských škôl, čo je v rámci Slovenska výnimočné.