Festival dobrej hudby a zábavy. To je najľahšia definícia festivalu, ktorý sa koná v obci Marianka vždy na začiatku leta. Zabaviť sa prišli nielen obyvatelia tohto pútnického miesta, ale i ľudia z blízkeho okolia.