Matej Tóth navštevuje so svojou športovou akadémiou aj malé obce. Nezáleží na veľkosti školy, kde akadémia pôsobí, ale na jej činnosti. Treba byť v niečom najlepší, a slovenský atlét príde osobne aj medzi vás.