Je čas maturít. Najlepšie sa overia znalosti maturantov priamo v praxi. Jeden bratislavský hotel poskytol svoje priestory, aby maturanti z hotelovej školy mohli ukázať, čo sa naučili.