44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre sa niesol predovšetkým v duchu regionálnych a slovenských výrobkov a výrobcov a tradičných remesiel. Okrem ukážok novej techniky pre agrosektor a odborných prednášok výstava prilákala aj laickú verejnosť a predovšetkým rodiny s deťmi.