Na trenčianskom výstavisku sa každé dva roky koná medzinárodná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. Naša kamera tam nesmela chýbať.