Pútnické miesto Skalka nad Váhom opäť privítala umelcov na medzinárodnom sympóziu Ora et Ars. Títo umelci pochádzajú zo Španielska, Poľska ale samozrejme aj zo Slovenska.