Aj gramotnosť má svoj Medzinárodný deň. Svet si ho pripomína každoročne 8. Septembra. Zaujímavý program pripravili svojim študentom vyučujúci na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom.