Medzinárodný folklórny festival v Bratislave a okolitých obciach je miestom stretnutia detí, ktoré svoj voľný čas venujú záľube v ľudových piesňach, hudbe a tancoch. Festival chce poukázať na krásu slovenského folklóru a prispieť k udržiavaniu a šíreniu ľudových tradícií. Stretnutím so zahraničnými účastníkmi sa umožní deťom spoznať aj kultúru iných krajín, nadviazať nové priateľstvá, či naučiť sa tance a piesne iných národov.