Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre ukázal inovatívne trendy v technológiách. Na výstave sa zúčastnilo aj 12 fakúlt technických univerzít Slovenskej republiky. Tieto na veľtrhu predstavujú výsledky prác študentov a vývojových pracovísk technických univerzít.