Stredná odborná škola Stará Turá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovala spoločné stretnutie zástupcov podnikateľskej sféry, základných škôl, verejnej správy a ďalších organizácií, s ktorými škola spolupracuje.