Obec Častkovce sa nachádza pri Novom Meste nad Váhom. Z prírodných zaujímavostí je tam park vyhlásený za prírodnú pamiatku. No aj spoločensky táto obec intenzívne žije. Naposledy, ako to býva už v októbri, podujatím pre seniorov.