Mestskej polícii v Bratislave chýbajú policajti. Na začiatku októbra 2017 ich mala 246. čo podľa nej nezodpovedá potrebám na plnenie zverených úloh. Dlhodobo sa však deklaruje navýšenie počtov policajtov na viac ako dvojnásobok.