Na pôde Rakúskeko kultúrneho fóra môžu Bratislavčania vidieť zaujímavý audiovizuálny projekt nemeckej fotografky a rakúskej novinárky o obyvateľoch jedného z najväčších rómskych get v Európe – v košickom Luníku 9. Výstava fotografií s audionahrávkami výpovedí sa usiluje prekonať predsudky, ktoré máme voči Rómov.