Nájde sa mnoho nadšencov milujúcich svoje staré motorové vozidlá, ktorý sa s nimi stretávajú na spoločných stretnutiach. Nielenže si navzájom vymenia svoje skúsenosti s ich prevádzkou ale zoznámia sa i s historickými pamiatkami navštívených miest.