V škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru zavládlo ticho. Nestalo sa to však pred tabuľou alebo pri písomke, ale počas pantomimického vystúpenia študentov pod vedením majstra Milana Sládka.